Archiv článků

25.09.2018 21:50

pozvánka na listopadové setkání členů cechu

Vážení kolegové, tímto dopisem bych Vás rád pozval na setkání masérů našeho Cechu, které se uskuteční v termínu 2. -3.11.2018 v penzionu Hubertus v Karlových Varech.    V pátek je zajištěn odvoz na místo konání, penzion Hubertus Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží, z tržnice Karlovy Vary v...

—————

19.09.2018 11:05

Zhodnocení a poděkování za seminář baňkování

Dne 15. 9. 2018 se uskutečnil v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině seminář baňkování v praxi maséra vedený členy cechu Karlem Pospíšilem a Ondřejem Hladíkem, DiS. Semináře se zúčastnilo celkem 12 masérů. Všichni účastníci hodnotili seminář jako velmi vydařený, obzvláště...

—————

06.08.2018 11:46

pozvánka na seminář baňkování

Pozvánka na seminář baňkování Tento seminář se uskuteční pod vedením pana Ondřeje Hladíka, DiS a Karla Pospíšila v sobotu 15. září 2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině.  Zahájení semináře proběhne v sobotu 15. září v 9.00 hod na rekvalifikačním a rehabilitačním...

—————

16.07.2018 09:20

zápis ze shromáždění cechu zp masérů

     Zápis ze shromáždění cechu ZP masérů konaného dne 16.6.2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině 1. Cechmistr pan Hlaváček přítomné přivítal a seznámil je s programem shromáždění. Následovalo hlasování o připraveném programu. Pro: 20 proti:0 zdržel...

—————

05.04.2018 21:04

Shromáždění cechu ZP masérů 16.6.2018

Pozvánka na shromáždění cechu ZP masérů   Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině, v sobotu 16.června 2018. Na shromáždění bude pozván i prezident SONS ČR. V pátek 15. června se ve večerních...

—————

21.12.2017 09:18

PF 2018

—————

21.12.2017 09:09

Kurz masáže Thajského stylu

Pozvánka na kurz Masáž Thajského stylu  Vedoucí kurzu: Josef Hlaváček     Vážení kolegové, Cech ZP masérů připravil pro zájemce kurz (masáž Thajského stylu), který se uskuteční ve dnech 23. - 25. 2. 2018 v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Několik členů...

—————

11.10.2017 14:13

Pozvánka na setkání členů cechu ZP masérů

Vážení kolegové, tímto dopisem bych Vás rád pozval na setkání masérů našeho Cechu, kde bychom Vám představili Masáž Thajského Stylu. Ukázky této techniky by provedli - Karel Pospíšil, Josef Hlaváček a další kolegové, co tento kurz absolvovali. Myslím si, podle reakcí kolegů, i mne samotného, že...

—————

16.05.2017 12:34

Pozvánka na shromáždění cechu

Pozvánka na shromáždění cechu ZP masérů Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze  na Dědině, v sobotu 10.června 2017. Na shromáždění bude pozván i zástupce SONS ČR, který přinese aktuální informace o...

—————

07.12.2016 12:24

Seminář mobilizace žeber podle Mojžíšové

Cech ZP masérů připravil pro zájemce seminář  mobilizace žeber, který se uskuteční v sobotu 18.února v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Tento seminář bude zahájen v sobotu v 10.30 hod a konec semináře je naplánován na večerní hodiny. Od 10.30 hod do...

—————