Novinky

20.11.2018 15:01

kurz severothajské masáže

Vážení kolegové, Cech ZP masérů připravil pro zájemce kurz (masáž Sevrothajského stylu), který se uskuteční ve dnech 11. -13. 1. 2019 v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Cena kurzu 2 500,00 Kč zahrnuje, kurzovné a stravování, ubytování si účastníci hradí sami....

—————

20.11.2018 14:58

Hodnocení a shrnutí setkání členů cechu v Karlových Varech

 Ve dnech 2. - 3. 11.  2018 se na penzionu Hubertus Karlových Varech Mattoniho nábřeží uskutečnilo setkání masérů našeho Cechu a jejich příznivců. V pátek 2.listopadu od 16.00 hodin se uskutečnila  přednáška MUDr. Dagmar Spišákové na téma civilizační choroby a jejich prevence, na ni...

—————

25.09.2018 21:50

pozvánka na listopadové setkání členů cechu

Vážení kolegové, tímto dopisem bych Vás rád pozval na setkání masérů našeho Cechu, které se uskuteční v termínu 2. -3.11.2018 v penzionu Hubertus v Karlových Varech.    V pátek je zajištěn odvoz na místo konání, penzion Hubertus Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží, z tržnice Karlovy Vary v...

—————

19.09.2018 11:05

Zhodnocení a poděkování za seminář baňkování

Dne 15. 9. 2018 se uskutečnil v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině seminář baňkování v praxi maséra vedený členy cechu Karlem Pospíšilem a Ondřejem Hladíkem, DiS. Semináře se zúčastnilo celkem 12 masérů. Všichni účastníci hodnotili seminář jako velmi vydařený, obzvláště...

—————

06.08.2018 11:46

pozvánka na seminář baňkování

Pozvánka na seminář baňkování Tento seminář se uskuteční pod vedením pana Ondřeje Hladíka, DiS a Karla Pospíšila v sobotu 15. září 2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině.  Zahájení semináře proběhne v sobotu 15. září v 9.00 hod na rekvalifikačním a rehabilitačním...

—————

16.07.2018 09:20

zápis ze shromáždění cechu zp masérů

     Zápis ze shromáždění cechu ZP masérů konaného dne 16.6.2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině 1. Cechmistr pan Hlaváček přítomné přivítal a seznámil je s programem shromáždění. Následovalo hlasování o připraveném programu. Pro: 20 proti:0 zdržel...

—————

05.04.2018 21:04

Shromáždění cechu ZP masérů 16.6.2018

Pozvánka na shromáždění cechu ZP masérů   Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině, v sobotu 16.června 2018. Na shromáždění bude pozván i prezident SONS ČR. V pátek 15. června se ve večerních...

—————

21.12.2017 09:18

PF 2018

—————

21.12.2017 09:09

Kurz masáže Thajského stylu

Pozvánka na kurz Masáž Thajského stylu  Vedoucí kurzu: Josef Hlaváček     Vážení kolegové, Cech ZP masérů připravil pro zájemce kurz (masáž Thajského stylu), který se uskuteční ve dnech 23. - 25. 2. 2018 v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Několik členů...

—————

11.10.2017 14:13

Pozvánka na setkání členů cechu ZP masérů

Vážení kolegové, tímto dopisem bych Vás rád pozval na setkání masérů našeho Cechu, kde bychom Vám představili Masáž Thajského Stylu. Ukázky této techniky by provedli - Karel Pospíšil, Josef Hlaváček a další kolegové, co tento kurz absolvovali. Myslím si, podle reakcí kolegů, i mne samotného, že...

—————