Informace o nás

Cech zrakově postižených masérů v ČR sdružuje lidi, které spojuje nejen zrakový hendikep, ale především profesní zaměření na oblast masáží a rehabilitace. Založení CECHU se datuje rokem 1999, kdy vznikla potřeba rozšířit a zkvalitnit činnost klubu masérů při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakýh ČR. Cech svým členům zajišťuje přednášky a doškolování v rozšiřujících kurzech za účelem zvyšování odbornosti masérů v praxi.

 


SMUTNÁ ZPRÁVA

✝︎ 

 

V sobotu 28.3.2020 nás navždy opustil ve věku 68 let pro mnohé zrakově postižené z celé ČR kamarád a kolega pan PAVEL ROGACZEWSKI.

Pan Pavel Rogaczewski stál v sedmdesátých letech u zrodu pracovní komise masérů při UV SI, kde byl dlouhá léta předsedou. Organizačně zajišťoval setkávání masérů na seminářích, vzdělávacích kurzech a rekondičních pobytech, jak tuzemských tak i zahraničních. Po transformaci na Cech zrakově postižených masérů v roce 1999 se stal zástupcem cechmistra, kde působil dlouhá léta.

 

ČEST JEHO PAMÁTCE