NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ MASÉR

26.03.2015 11:11
 
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové maséři.
 
    Cechu ZP masérů se na Vás obrací s výzvou o vyjádření Vašeho názoru ve věci znění zákona č.96 ze dne 4. února 2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. 
 
Znění § 37 zmíněného zákona: 
 
    Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra a nevidomého a slabozrakého maséra
 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér nebo nevidomý a slabozraký masér.
(2) Za výkon povolání maséra a nevidomého a slabozrakého maséra se považuje činnost v rámci rehabilitační a léčebné péče pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.
 
Jak vyplývá ze znění § 37 , získání kvalifikace maséra je zde rozděleno do dvou samostatných oborů: masér nebo slabozraký a nevidomý masér. Co se týče výkonu povolání je toto rozděleno rovněž.
Mnoho našich členů považuje uvedení zdravotního stavu v názvu studijního oboru přinejmenším jako nevhodné a nesmyslné.
 
K tomuto zákonu jsou dále vydány prováděcí vyhlášky. 
 
    Jedna z nich se také zabývá zdravotní způsobilostí k výkonu povolání zdravotnického pracovníka. Jsou zde uváděna různá zdravotní postižení, choroby apod. které brání či nebrání výkonu povolání zdravotnického pracovníka. 
Nikomu z takto postižených či nemocných zdravotnických pracovníků, kterým toto postižení dle vyhlášky nebrání ve výkonu zdravotnického povolání není ovšem uváděno toto postižení v názvu studijního oboru na diplomu čí certifikátu prokazujících jeho odbornou způsobilost. 
 
    Prosíme Vás tedy o vyjádření zda Vám vadí, čí by Vám vadilo, kdybyste po absolvování kurzu maséra dostal/a diplom kde je název studijního oboru: Nevidomý a slabozraký masér
    
    Žádáme Vás o odpověď ANO či NE, případně NEVÍM, a můžete uvést své zdůvodnění.
 
    Předem Vám děkujeme za vstřícnost. Vaše odpovědi poslouží k rozhodnutí a případně jako argument k jednání o tomto problému. Vaše jména nebudou spojována s odpovědí. jde hlavně o počet ano čí ne a nevím.
 
Odpovědi prosím zasílejte na e-mail:      cechmistr@seznam.cz      
 
Rada starších Cechu ZP masérů ČR.
 
 

—————

Zpět