Pozvánka na červnové shromáždění Cechu zp masérů

17.04.2019 09:43

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ CECHU ZP MASÉRŮ 

 

Zveme všechny členy Cechu zp masérů  na shromáždění Cechu, které se uskuteční v sobotu 8. června 2019 od 9.30 hod. v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Předpokládané zakončení ve 12.00 hod. 

Na shromáždění bude pozván zástupce SONS.          

V pátek 7. června ve večerních hodinách se bude konat Rada starších Cechu.     

V sobotu od 13.00 hod. se uskuteční setkání s absolventy masérských kurzů  rekvalifikačního střediska v Praze na Dědině. 

Od 14.00 hod.  budou probíhat ukázky masážních technik, o které bude zájem. Ukázky mohou též představit řadoví členové Cechu.      

Po ukončení odpoledního programu se uskuteční společné posezení s výměnou zkušeností. Poté nám k dobré pohodě při grilování zahrají a zazpívají naši dobří známí - Radek Žalud, Milan Hradil a další. Grilování zajistí pánové  Hlaváček a Pospíšil. 

Absolventntům masérského kurzu na Dědině bude rozesílat pozvánku na toto setkání upaní ředitelka Bc. Naděžda Modráčková. 

       

Pro účastníky je možno zajistit již od pátku ubytování a stravování. Poplatek za jednu osobu/noc činí: ubytování 220 Kč a za večeři se snídaní 100 Kč - celkem tedy  320 Kč.               

Pro účastníky, kteří přijedou již v pátek bude zajištěna večeře a v sobotu snídaně. Každý účastník shromáždění včetně doprovodu pošle zálohu 320 Kč za osobu/noc v případě 2. nocí 640 Kč na účet Cechu, doplatek bude vybrán na místě. Záloha 320 Kč je nevratná!!!

Číslo účtu Cechu zp masérů: 276 431 303/0300 

VS - jako variabilní symbol udejte svoje datum narození. 

Zpráva pro příjemce - jméno a přijmení účastníka a účel platby.  

     

Vážení kolegové, kdo z Vás nemá uhrazen členský příspěvek za rok 2019, může jej uhradit při této akci nebo též na účet Cechu, taktéž se budou vybírat  příspěvky na rok 2020. 

     

Součástí pozvánky je přihláška na shromáždění, ve které vyznačte zájem o ubytování a stravování. Zálohu na platby a  přihlášky nutno zaslat do 27. května 2019.

Naše nová e-mailová adresa: czpm@sons.cz 

     

Případné dotazy zoodpooví Cechmistr Josef Hlaváček, mobil: 605 716 897 nebo zástupce Cechmistra Václav Marek, mobil: 777 164 502.

       

                     PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ

 

 

  1. Zahájení a seznámení s programem.
  2. Cechmistr pan Hlaváček zahájí shromáždění kontrolou usnesení z roku  2018 a jeho plnění.
  3. Pan Hlaváček a pan Marek seznámí přítomné s pátečním jednáním rady starších, která se zabývala - přípravou sobotního shromáždění.
  4. Vzhledem k ukončení činnosti pokladní paní Brožové byly provedeny změny ve složení RS Cechu. 
  5. Cechmistr pan Hlaváček seznámí s akcemi Cechu od  června 2018 do června 2019. 
  6. Zástupce Cechmistra pan Marek bude informovat členy Cechu o změně kontaktní adresy Cechu, o aktualizaci webových stránek, zpřesňování členské evidence  a vedení bankovního účtu Cechu.
  7. Zpráva o hospodaření - informace pan Marek.
  8. Evidence členů a placení členských příspěvků - pan Marek
  9. Diskuze a návrhy na další kurzy. 
  10. Ukončení shromáždění. 
 

—————

Zpět