Seminář mobilizace žeber podle Mojžíšové

07.12.2016 12:24

Cech ZP masérů připravil pro zájemce seminář  mobilizace žeber, který se uskuteční v sobotu 18.února v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Tento seminář bude zahájen v sobotu v 10.30 hod a konec semináře je naplánován na večerní hodiny. Od 10.30 hod do oběda bude teoretická část a po obědě budou pokračovat praktické ukázky. Pokud by byl zájem, je možné si praktickou část ještě procvičit v neděli dopoledne.

Cílem tohoto semináře je, aby absolvent odcházel s precizní znalostí techniky, kterou bude moci od následujícího dne bez větších obtíží zařadit do sortimentu svých znalostí ve své praxi. Vzhledem k tomu, že mobilizace žeber nejsou časově náročné, lze je podle potřeby zařadit i do své masážní sestavy, tj. Zmobilizovat žebra a následně provést masáž.

Stručná charakteristika metody

Autorkou metody je Ludmila Mojžíšová, která celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence  funkčních poruch  pohybového ústrojí. Mobilizace žeber slouží k odstranění blokád žeber. Příčinou blokád žeber je oslabení pektorálních svalů nebo naopak jejich zvýšené napětí, špatný pohybový stereotyp (např. v zimě běžky, na jaře shrabování listí apod.), špatná poloha při spánku nebo i psychický stres. Blokáda žeber může napodobit velkou škálu onemocnění (např. bolesti u srdce, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, bolesti páteře, kloubů...). Mobilizace žeber dle Mojžíšové srovná dislokovaná žebra a pomůže tak odstranit potíže spojené s jejich blokádou.

 

Pro účastníky je možné zamluvit na středisku Dědina  ubytování již od pátku 17.2.2016, které si budou účastníci hradit sami. Přihlášku na seminář s vyznačeným zájmem o ubytování je nutné zaslat nejpozději do 25.1.2016 na email pavel.rogalo@seznam.cz, nebo poštou na adresu Cech ZP masérů Stará Kysibelská 602, 360 09  Karlovy Vary. Pro další informace se obracejte na pana Hlaváčka tel. 605 716 897 a pana Rogaczewského tel. 603 265 875.

                                                                                                   Josef Hlaváček

                                                                                                   cechmistr   

Přihláška ke stažení ZDE            

—————

Zpět