Shromáždění cechu Zp masérů 11.června 2016 v Praze na Dědině

24.05.2016 10:18

Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze  na Dědině, v sobotu 11.června 2016. Na shromáždění bude pozván i zástupce SONS ČR.

V pátek 10. června se uskuteční zasedání Rady starších cechu ZP masérů od 18.00 hod.

Shromáždění bude v sobotu 11.června 2016 od 9.30 hod do 12ti hod a  ve 13.00 hod naváže setkání absolventů kurzu masér rekvalifikačního střediska v Praze na Dědině. Od 14.30 hod bude připraven seminář Dornovy metody. Jedná se o jemnou manuální terapii, kterou navracíme klouby a obratle do původních pozic, tím vyrovnáváme statiku těla. Abychom se této technice správně naučili, je vždy nutný praktický úvod a zkušenost. Rádi bychom povzbudili pacienty k tomu, aby si  prováděli tuto techniku svépomocí. Tato metoda se těší stále větší oblibě jak u pacientů, terapeutů tak i u lékařů .Tato alternativní metoda se vyznačuuje svojí jednoduchostí a účinností. Měla by být rozšířena a zpřístupněna co možná nejvíce lidem. Tento seminář doporučuji všem kolegům. Zájem o seminář je nutné vyznačit v přiložené přihlášce. Seminář je zdarma. Seminář povede Jiří Poskočil, Karel Pospíšil.

V průběhu odpoledne se uskuteční turnaj v simulované střelbě o pohár Cechmistra.

Pozvánku na setkání absolventů bude rozesílat ředitelka střediska Dědina paní Modráčková.

Pro účastníky akce, kteří přijedou již v pátek, je možné zajistit večeři ze střediska Dědina a v sobotu snídani. Tato jídla si hradí na místě každý sám. Cena 100, - Kč. Na sobotní večer je připraveno společné posezení, kdy bude připraveno na prodej malé občerstvení např. káva, čaj zájemci si budou moci zakoupit chlebíčky a další nápoje. V rámci tohoto posezení bude probíhat vzájemná výměna zkušeností z praxe. V sobotu mají členové cechu uhrazen oběd, doprovod si hradí oběd v hodnotě 50,- Kč sám.

Pro všechny účastníky semináře a shromáždění je možné zajistit ubytování na Dědině, cena 200,- Kč. Veškeré platby bude možné provést u prezence před shromážděním a nebo již v pátek.

Součástí pozvánky je přihláška na shromáždění, ve které je nutné vyznačit zájem o ubytování, stravování a zájem o seminář Dornovy metody. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 6.června na adresu uvedenou v zápatí nebo na email pavel.rogalo@seznam.cz Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na  tel. 605 716 897 pan Hlaváček nebo tel. 603 265 875 p. Rogaczewski

Program shromáždění:

1. Zahájení, seznámení s programem - p. Josef Hlaváček,Pavel Rogaczewski

2.Kontrola usnesení z posledního shromáždění - p. Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski

3.Zpráva o činnosti Cechu od listopadu 2015  do května 2016 - přednese Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski

4.Zpráva o hospodaření Cechu od listopadu 2015  do května 2016  -přednese Martina Brožová, Pavel Rogaczewski

5.Evidence členů a placení členských příspěvků - Pavel Rogaczewski, Martina Brožová

6. Zpráva delegáta z celorepublikového shromáždění – Josef Hlaváček

7. Návrhy na kurzy pro období září 2016 - červen 2017

8. příprava podzimního pobytu cechu v Karlových Varech

9. diskuze.

10.Závěr

Předpokládaný konec shromáždění ve 12 hodin.

!!!!!Upozorňujeme, že v sobotu nepoteče teplá voda. Pokud budete nahlašovat účast u nás, nemusíte se nahlašovat již u paní Modráčkové.!!!!!!!!!!!!

 

Dopravní dispozice:

Metrem na zastávku Nádraží Veleslavín, zde nastoupit na autobus č.142, vystoupit na zastávce Sídliště na Dědině. Autobus jezdí zhruba v 8minutových intervalech.

Metrem na Nádraží Veleslavín, nastoupit na autobus č.119, autobus jede v 8minutových intervalech. Pozor zastávka Dědina je jen na znamení!!!!! 

 

 

Cechmistr                                               zástupce Cechmistra                                                           

Josef Hlaváček                                     Pavel Rogaczewski

Přihláška na shromáždění ke stažení zde

—————

Zpět