Shromáždění cechu ZP masérů 16.6.2018

05.04.2018 21:04

Pozvánka na shromáždění cechu ZP masérů

 

Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině, v sobotu 16.června 2018. Na shromáždění bude pozván i prezident SONS ČR.

V pátek 15. června se ve večerních hodinách uskuteční zasedání Rady starších cechu ZP masérů.

Shromáždění bude v sobotu 16. června 2018 od 9.30 hod do 12ti hod. Jelikož se jedná o volební shromáždění, je Vaše účast na akci nutná. Rada starších navrhuje jako kandidáty do voleb do rady starších – Josefa Hlaváčka, Jiřího Poskočila, Ondřeje Hladíka, Karla Pospíšila, Václava Marka, Pavla Rogaczewského a Martinu Brožovou. Všichni navržení se svou nominací souhlasí. Každý člen cechu má právo nominovat kandidáta do rady starších. Nominovaný musí se svou nominací souhlasit. Nominace je nutné zaslat nejpozději do konce května na email uvedený v zápatí nebo na adresu cechu.

Ve 13.00 hod naváže setkání absolventů kurzu masér rekvalifikačního střediska v Praze na Dědině. Od 14.30 hod bude připraven program se semináři: těhotenská masáž, indická masáž hlavy – přednášející Jiří Poskočil, masáž thajského stylu – přednášející pan Hlaváček a pan Pospíšil. Semináře jsou zdarma. V průběhu odpoledne se uskuteční turnaj v simulované střelbě o pohár Cechmistra. Dále se uskuteční prezentace firmy Symbio, která představí kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým handicapem. Po skončení odpoledního programu (přibližně v 16.00 hod) bude navazovat společné posezení spojené s výměnou zkušeností a grilováním, kde zahraje a zazpívá nevidomý masér Milan Hradil. Grilování zajistí pan Hlaváček a pan Pospíšil.

Pozvánku na setkání absolventů bude rozesílat ředitelka střediska Dědina paní Modráčková.

Pro účastníky akce, kteří přijedou již v pátek, je možné zajistit večeři ze střediska Dědina a v případě zájmu v sobotu snídani. Obě jídla jsou v celkové hodnotě 100,-Kč. Tato jídla si hradí na místě každý sám. V sobotu mají členové cechu uhrazen oběd, doprovod si hradí oběd sám. Pro všechny účastníky seminářů a shromáždění je možné zajistit ubytování na Dědině, cena 200,- Kč/osoba a noc. Veškeré platby bude možné provést u prezence před shromážděním, nebo již v pátek, stejně tak je možné uhradit na místě členské příspěvky na rok 2018.

Součástí pozvánky je přihláška na shromáždění, ve které je nutné vyznačit zájem o ubytování, stravování. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 2.června na adresu uvedenou v zápatí nebo na email pavel.rogalo@seznam.cz Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na tel. 605 716 897 pan Hlaváček nebo tel. 603 265 875 p. Rogaczewski

Program shromáždění:

1. Zahájení, seznámení s programem - p. Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski

2.Kontrola usnesení z posledního shromáždění - p. Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski

3. Slovo zástupce SONS

4. Volby do návrhové a volební komise

5. Zpráva o činnosti Cechu od listopadu 2016 do května 2017 - přednese Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski

6.Zpráva o hospodaření Cechu od května 2017 do června 2018 -přednese Martina Brožová, Pavel Rogaczewski

7.Evidence členů a placení členských příspěvků - Pavel Rogaczewski, Martina Brožová

8. Představení kandidátů do rady starších

9. Volby do rady starších

10. Návrhy na další kurzy

11. Diskuze.

12.Závěr

Předpokládaný konec shromáždění ve 12 hodin.


 

!!!!!! Členové cechu zasílají přihlášku na email cechu a již se nehlásí ředitelce střediska paní Modráčkové!!!!!!!


 

Dopravní dispozice:

Metrem na zastávku Nádraží Veleslavín, zde nastoupit na autobus č.225, vystoupit na zastávce Sídliště na Dědině. Autobus jezdí zhruba v 8minutových intervalech.

Metrem na Nádraží Veleslavín, nastoupit na autobus č.119, autobus jede v 8minutových intervalech. Pozor zastávka Dědina je jen na znamení!!!!!


 

Cechmistr zástupce Cechmistra

Josef Hlaváček Pavel Rogaczewski

 

přihláška ke stažení  zde 

—————

Zpět