Shromáždění cechu ZP masérů květen 2015

23.04.2015 10:21

Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2015, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině, v sobotu 30.května 2015. Na shromáždění bude pozván i zástupce SONS ČR.

V pátek 29. května se uskuteční zasedání Rady starších cechu ZP masérů od 17.00 hod. Shromáždění bude v sobotu 30. května 2015 od 9.00 hod a ve 13.00 hod naváže setkání absolventů kurzu masér rekvalifikačního střediska v Praze na Dědině. Od 14.30 hod bude připraven seminář spirální dynamiky. Tento seminář doporučuji všem kolegům. Vzhledem k tomu, že celý den stojíme nad lehátkem, je tato technika velice vhodná pro udržení naší dobré kondice. Seminář bude obsahovat povídání o konceptu spirální dynamiky, praktické ukázky z této techniky. Bližší informace naleznete níže. Na seminář je nutné se nahlásit nejpozději do 16. května, protože v případě malého zájmu se seminář neuskuteční. Seminář je zdarma. Po skončení semináře spirální dynamiky bude v případě zájmu a dostatečného časového prostoru možnost zúčastnit se semináře, kde se bude možné seznámit s technikami Shiatsu, reflexní masáže plosky nohy a palmy ruky, mobilizace žeber. Podle zájmu bude jedna technika probrána detailněji. Seminář povede Josef Hlaváček, Ondřej Hladík DiS.

Členové cechu si mohou zakoupit termosáčky s nefritem za cenu 100,- Kč. Počítáme na každého člena jeden sáček. V případě, že bude sáčků více než počet přítomných členů cechu, mohou si členové přikoupit další sáček za nákupní cenu 200,-Kč. Běžná prodejní cena těchto termosáčků je 500 Kč.

V průběhu odpoledne se uskuteční turnaj v simulované střelbě. Pozvánku na setkání absolventů bude rozesílat ředitelka střediska Dědina paní Modráčková. Pro účastníky akce, kteří přijedou již v pátek, je možné zajistit večeři a v sobotu snídani. Tato jídla si hradí na místě každý sám. Cena 100, - Kč. Na sobotní večer je připraveno společné posezení, kdy bude připraveno na prodej malé občerstvení např. káva, čaj zájemci si budou moci zakoupit chlebíčky a další nápoje. V rámci tohoto posezení bude probíhat vzájemná výměna zkušeností z praxe. V sobotu mají členové cechu uhrazen oběd, doprovod si hradí oběd v hodnotě 50,- Kč sám. Pro všechny účastníky semináře a shromáždění je možné zajistit ubytování na Dědině, cena 200,- Kč. Veškeré platby bude možné provést u prezence před shromážděním. 

Součástí pozvánky je přihláška na shromáždění, ve které je nutné vyznačit zájem o ubytování, stravování a zájem o seminář spirální dynamiky. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 16.5.2015 na adresu uvedenou v zápatí nebo na email pavel.rogalo@seznam.cz . Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na tel. 605 716 897 pan Hlaváček nebo tel. 603 265 875 p. Rogaczewski

Program shromáždění:

  1. Zahájení, seznámení s programem - p. Josef Hlaváček,Pavel Rogaczewski
  2. Kontrola usnesení z posledního shromáždění - p. Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski
  3. Zpráva o činnosti Cechu od listopadu 2014 do května 2015 - přednese Josef Hlaváček, Pavel Rogaczewski
  4. Zpráva o hospodaření Cechu od listopadu 2014 do května 2015 -přednese Martina Brožová, Pavel Rogaczewski
  5. Evidence členů a placení členských příspěvků - Pavel Rogaczewski, Martina Brožová
  6. Volba kandidáta na celorepublikové shromáždění 2016
  7. Informace ke kurzu reflexní terapie plosky nohy - Josef Hlaváček
  8. Návrhy na kurzy pro období září 2015 - červen 2016 a příprava podzimního shromáždění 
  9. Diskuze

   10. Závěr

 

Předpokládaný konec ve 12 hodin.

 

Dopravní dispozice: 

Metrem na zastávku Nádraží Veleslavín, zde nastoupit na autobus č.142, vystoupit na zastávce Sídliště na Dědině. Autobus jezdí zhruba v 8minutových intervalech. Metrem na Nádraží Veleslavín, nastoupit na autobus č.119, autobus jede v 8. minutových intervalech. 

Pozor zastávka Dědina je jen na znamení!!!!!

 

Cechmistr

Josef Hlaváček  

zástupce Cechmistra 

Pavel Rogaczewski                                                                  

 

přihláška shromáždění květen.doc (312,5 kB)

 

Příloha k semináři spirální dynamiky

Inteligentní pohyb a držení těla - Spiraldynamik

Nahlédnutí do konceptu spirální dynamiky, vhodné pro každého člověka i pro nás maséry, kteří pracujeme denně ohnutí nad lehátkem . Možnost integrace pohybu do všedního dne.

 

Teoretická část

 

Povídání o konceptu SD

 zakladatelé

 vysvětlení konceptu

 3D pohyb, polarita, sešroubování

 cíle SD

 

Pohyb

 ekonomický, ergonomický = jak by měl vypadat dobře provedený pohyb

 

Evoluce

Napřímení = změna pozice lopatek

= napřímení pánve, hlavy

= možnost sešroubování hrudníku atd.

 

Praktická část

 Prociťte si Vaše tělo při cvičení

 Naučte se 3 D pohyb pánve

 Užijte si efektivity koordinovaných pohybů

 

Manuální práce s tělem

 Uvolnění kyčelního kloubu a SI pomocí Stretch masáže, trakce s ručníkem

 

Závěr

nabídka školení v SD,otázky

 

—————

Zpět