Shromáždění cechu ZP masérů

03.10.2013 10:22

POZVÁNKA

na shromáždění Cechu ZP masérů

Zveme všechny členy Cechu ZP masérů na shromáždění cechu, které se uskuteční v Karlových Varech, v pensionu Hestia v sobotu 9.11.2013 od 9.30 hod. V pátek 8.11.2013 bude probíhat seminář k masérským technikám pod vedením Josef Hlaváčka, Jana Seka a Ondřeje Hladíka (viz pozvánka) a  od 17.00 – 21.00 hod bude  „turnaj o pohár cechmistra“ v simulované střelbě.

V sobotu 9.11.2013 se  v pensionu Hestia v klubovně ve druhém patře uskuteční od 9.30 hod shromáždění Cechu. Odpoledne pokračuje shromáždění  severozápadní oblasti SONS ČR a večer se uskuteční  ples TyfloCentra Karlovy Vary ke dni nevidomých v Kulturním domě v Ostrově, hostem večera bude Milan Drobný. K tanci a poslechu hraje Duo Invence. Během večera se uskuteční módní přehlídka společenských a svatebních šatů.  Slosovatelné vstupenky jsou v hodnotě 150,- Kč. Na akci bude zajištěna společná doprava tam i zpět.

Pro všechny účastníky shromáždění je možné zajistit ubytování v pensionu Hestia, kde se uskuteční shromáždění a kam po plese odveze účastníky společný autobus.

Účastnický poplatek 800,- Kč zahrnuje (pro členy cechu): 2 noclehy (v pátek a v sobotu), v pátek večeři, v sobotu snídani, oběd a večeři.

Účastnický poplatek 850,- Kč zahrnuje (pro nečleny ): 2 noclehy (v pátek a v sobotu), v pátek večeři, v sobotu snídani, oběd a večeři.

Účastnický poplatek 400,- Kč (pro členy cechu) zahrnuje 1 nocleh ( v pátek), 1x večeři, 1x snídani a 1x oběd.

Účastnický poplatek 450,- Kč(pro nečleny) zahrnuje 1 nocleh ( v pátek), 1x večeři, 1x snídani a 1x oběd.

Účastnické poplatky nelze hradit bankovním převodem, proto je zasílejte poštovní poukázkou nejpozději do 25.10.2013, po dohodě je možné uhradit na místě, nutné nahlásit předem na email pavel.rogalo@seznam.cz nebo tel. 603 265 875 pan Rogaczewski.

Součástí pozvánky je přihláška na shromáždění, ve které je nutné vyznačit i zájem o ubytování. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 25.10.2013 na adresu TyfloCentrum, Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary nebo na email pavel.rogalo@seznam.cz. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na tel. 603 265 875 p. Rogaczewski nebo tel.353 226 511 paní Jindrová, Brožová.

 Program shromáždění:

1. Zahájení, seznámení s programem – Hladík Ondřej, Rogaczewski Pavel

2.Kontrola usnesení z červnového shromáždění – Hladík Ondřej, Rogaczewski Pavel

3.Zpráva o činnosti Cechu od ledna 2013  do listopadu 2013 – přednese Ondřej Hladík DiS, Rogaczewski Pavel

4. Zpráva o hospodaření Cechu od  ledna 2013 do listopadu 2013  –přednese Martina Brožová ,Pavel Rogaczewski,

5. Zhodnocení kurzu v roce 2013- kurz kinesiotapingu –Hlaváček, Hladík

6 . Připravované kurzy na rok 2014 - Rogaczewski, Hladík

7.Upřesnění bodu transformace SONS a cechu ZP masérů –

Na posledním shromáždění cechu(1.6.2013) došlo k špatnému pochopení některých členů  v otázce transformace cechu ZP masérů. Cech ZP masérů bude nadále oficiálně pod hlavičkou SONS ČR, ale kurzy a odborné semináře bude zajišťovat TyfloCentrum Karlovy Vary. Touto cestou všichni účastníci kurzů ušetří na kurzovném, protože TyfloCentrum není plátcem DPH.  Hospodaření cechu nadále povede středisko Karlovy Vary.     Přednese - Pavel Rogaczewski

8. Návrhy k rozhodnutí shromáždění:

1.a)Cech bude nadále pokračovat jako cech ZP masérů, ačkoliv nebude zajišťovat odborné vzdělávání (kurzy, semináře, školení), což bude z ekonomických důvodů zajišťovat TyfloCentrum Karlovy Vary. Pokud by shromáždění zvolilo tuto variantu, pak by v  roce 2014 proběhly volby Rady starších Cechu ZP masérů.

 b) Cech se vrátí k původnímu názvu a to klub zrakově postižených masérů. Pokud bude zvolena tato varianta, pak se při shromáždění bude volit rada NS masérů, což je i název na razítku pro vedení hospodaření .

Oboje bude zaštítěno SONS ČR.

2. Členský příspěvek

Vzhledem k tomu, že nebude cech zajišťovat odborné vzdělávání (kurzy, školení, semináře) navrhujeme shromáždění hlasovat o snížení členského příspěvku ze současné částky 500,-Kč na kalendářní rok na 200,- Kč za kalendářní rok.

9.diskuze, závěr

Dopravní dispozice:

na tržnici nastoupit na autobus MHD linka č.6, směr Stará Kysibelská,

vystoupit na zastávce Východní (4. stanice od tržnice), přejít přes silnici a asi 30 metrů po chodníku a přijdete před pension Hestia.

linka č.6 (směr Stará Kysibelská)

pátek

16.08,16.23,16.38,17.08,17.27,17.47 ( následně jezdí autobus zhruba 2x za hodinu)

sobota

7.23, 7.49, 8.23, 9.09

 

Ondřej Hladík, DiS                                        Pavel Rogaczewski

Cechmistr                                                zástupce cechmistra

Přihláška na shromáždění je ke stažení ZDE

—————

Zpět