Zhodnocení a poděkování za seminář baňkování

19.09.2018 11:05

Dne 15. 9. 2018 se uskutečnil v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině seminář baňkování v praxi maséra vedený členy cechu Karlem Pospíšilem a Ondřejem Hladíkem, DiS. Semináře se zúčastnilo celkem 12 masérů. Všichni účastníci hodnotili seminář jako velmi vydařený, obzvláště vyzdvihli způsob přednášení, který byl výborným způsobem propojen s praktickými ukázkami a činnostmi. Rád bych touto cestou poděkoval za cech zp masérů a všechny účastníky vedoucím semináře panu Karlu Pospíšilovi a Ondřeji Hladíkovi, DiS. Poděkování také patří ředitelce rekvalifikačního a rehabilitačního střediska na Dědině Bc. Naděždě Modráčkové za zapůjčení prostor na seminář.

Josef Hlaváček, cechmistr

—————

Zpět