Novinky

04.05.2022 09:44

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ CECHU ZP MASÉRŮ V ČR.

  Zveme všechny členy i členky Cechu zrakově postižených masérů v ČR  na shromáždění cechu, které se uskuteční v sobotu 28. května 2022 od 9.30 hod. v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Hlavním tématem našeho shromáždění budou volby do Rady starších CZPM, která...

—————

17.04.2019 09:43

Pozvánka na červnové shromáždění Cechu zp masérů

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ CECHU ZP MASÉRŮ    Zveme všechny členy Cechu zp masérů  na shromáždění Cechu, které se uskuteční v sobotu 8. června 2019 od 9.30 hod. v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Předpokládané zakončení ve 12.00 hod.  Na...

—————

20.11.2018 15:01

kurz severothajské masáže

Vážení kolegové, Cech ZP masérů připravil pro zájemce kurz (masáž Sevrothajského stylu), který se uskuteční ve dnech 11. -13. 1. 2019 v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině. Cena kurzu 2 500,00 Kč zahrnuje, kurzovné a stravování, ubytování si účastníci hradí sami....

—————

20.11.2018 14:58

Hodnocení a shrnutí setkání členů cechu v Karlových Varech

 Ve dnech 2. - 3. 11.  2018 se na penzionu Hubertus Karlových Varech Mattoniho nábřeží uskutečnilo setkání masérů našeho Cechu a jejich příznivců. V pátek 2.listopadu od 16.00 hodin se uskutečnila  přednáška MUDr. Dagmar Spišákové na téma civilizační choroby a jejich prevence, na ni...

—————

25.09.2018 21:50

pozvánka na listopadové setkání členů cechu

Vážení kolegové, tímto dopisem bych Vás rád pozval na setkání masérů našeho Cechu, které se uskuteční v termínu 2. -3.11.2018 v penzionu Hubertus v Karlových Varech.    V pátek je zajištěn odvoz na místo konání, penzion Hubertus Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží, z tržnice Karlovy Vary v...

—————

19.09.2018 11:05

Zhodnocení a poděkování za seminář baňkování

Dne 15. 9. 2018 se uskutečnil v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině seminář baňkování v praxi maséra vedený členy cechu Karlem Pospíšilem a Ondřejem Hladíkem, DiS. Semináře se zúčastnilo celkem 12 masérů. Všichni účastníci hodnotili seminář jako velmi vydařený, obzvláště...

—————

06.08.2018 11:46

pozvánka na seminář baňkování

Pozvánka na seminář baňkování Tento seminář se uskuteční pod vedením pana Ondřeje Hladíka, DiS a Karla Pospíšila v sobotu 15. září 2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině.  Zahájení semináře proběhne v sobotu 15. září v 9.00 hod na rekvalifikačním a rehabilitačním...

—————

16.07.2018 09:20

zápis ze shromáždění cechu zp masérů

     Zápis ze shromáždění cechu ZP masérů konaného dne 16.6.2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině 1. Cechmistr pan Hlaváček přítomné přivítal a seznámil je s programem shromáždění. Následovalo hlasování o připraveném programu. Pro: 20 proti:0 zdržel...

—————

05.04.2018 21:04

Shromáždění cechu ZP masérů 16.6.2018

Pozvánka na shromáždění cechu ZP masérů   Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, na shromáždění cechu, které se uskuteční v rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze na Dědině, v sobotu 16.června 2018. Na shromáždění bude pozván i prezident SONS ČR. V pátek 15. června se ve večerních...

—————

21.12.2017 09:18

PF 2018

—————