Informace o nás

Cech zrakově postižených masérů v ČR sdružuje lidi, které spojuje nejen zrakový hendikep, ale především profesní zaměření na oblast masáží a rehabilitace. Založení CECHU se datuje rokem 1999, kdy vznikla potřeba rozšířit a zkvalitnit činnost klubu masérů při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakýh ČR. Cech svým členům zajišťuje přednášky a doškolování v rozšiřujících kurzech za účelem zvyšování odbornosti masérů v praxi.